XCMG银河彩票登录集团,银河彩票登录企业概况、银河彩票登录科研实力、银河彩票登录装载机、银河彩票登录企业文化、银河彩票登录混凝土泵车、银河彩票登录摊铺机_联系我们_银河彩票登录集团_银河彩票登录官网

联系我们

徐州工程机械集团有限公司:

电  话:86-516-87565106
传  真:86-516-87739999

国内销售服务热线:
电  话: 400-110-9999
传  真: 86-516-87739999
邮  箱: service@xcmg.com
国际销售服务热线:
欧 洲 区: 86-516-87739271
西亚北非区: 86-516-87739252
中 亚 区: 86-516-87739218
亚 太 区: 86-516-87739500
美 洲 区: 86-516-87739285
非 洲 区: 86-516-87735009
传   真: 86-516-87739230
邮   箱: export@xcmg.com